Sdružení
Nemocnice Horní Pojizeří
 
Zájmové sdružení právnických osob zajišťujících zdravotní péči, ve smyslu § 20f  zákona č. 40/64 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Sdružení má právní subjektivitu.
 
Sídlo: 3.května 421, 513 31 Semily
IČ: 71227041, Reg. KÚ Libereckého kraje Reg./13/04/SML,
č.ú.: 169952656/0600 u GECB Semily,
Tel.: +420 481 661 111, Fax: +420 481 625 082, e-mail: vedeni (zavinac) nemsem.cz
 
Předmět činnosti:
1. Koordinace postupu a uplatňování požadavků členů sdružení ve sféře zdravotní péče. Jedná se zejména o:
a) hájení zájmů členů sdružení vůči zdravotním pojišťovnám, ústředním a územním samosprávným orgánům a dalším organizacím,
b) přijímání společných stanovisek k otázkám poskytování zdravotní péče, zejména v oblasti působení členů sdružení,
c) koordinace kroků směřujících ke kvalitnímu a přitom hospodárnému poskytování zdravotní péče o pacienty,
d) vytváření podmínek pro rozvoj zaměstnavatelských a podnikatelských zájmů členů sdružení,
e) příprava faktického sloučení zdravotnických zařízení, které jsou členy sdružení.
2. Sdružení  se v  zájmu svých členů podílí na tvorbě a realizaci  zdravotní politiky  v  obcích a vyšších územně správních celcích.
3. Sdružení podle potřeby zřizuje pracovní skupiny k řešení společných úkolů.
4. Sdružení je oprávněno provádět vedlejší hospodářskou činnost a za účelem výkonu výdělečné činnosti může zakládat obchodní nebo jiné společnosti, případně se účastnit na jejich činnosti.
 
Zakladatelé:
1. Masarykova městská nemocnice Jilemnice
IČO: 00192546
sídlo: 514 15 Jilemnice, Metyšova 465
2. Nemocnice s poliklinikou v Semilech
IČO: 00192503
sídlo: 513 31 Semily, 3.května 421
3. Město Jilemnice
IČO: 00275808
sídlo: 514 01 Jilemnice, Masarykovo náměstí 82
4. Město Semily
IČO: 00276111
sídlo: 513 31 Semily, Husova 82
 
Osoby oprávněné jednat jménem sdružení:
ředitel sdružení: MUDr. Jiří Kalenský, r.č. 5906241044, bytem Na Výsluní 1157, 514 01  Jilemnice
zástupce ředitele sdružení: