slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7

icon map   Mapa webu

MMN, a.s.
nemocnice Semily
Adresa: 3. května 421
513 31 Semily
Česká Republika
emailbutton Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 481 661 111
Fax: +420 481 625 082

Oddělení klinických laboratoří (OKL)

RNDr. Jiří Jína
Primář :

RNDr. Jiří Jína

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

hlouskova
Vedoucí laborantka:

Vlasta Hloušková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Charakteristika oddělení:

Odd.klinických laboratoří provádí základní a některá speciální vyšetření v laboratořích biochemie, imunochemie, hematologie a transfúzní služby (krevní sklad) a mikrobiologie (bakteriologie – kultivace a citlivost na antibiotika). Provádíme rovněž vyšetření veterinárních vzorků. Na oddělení je zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba. Samozřejmostí je poskytování odběrového materiálu, zajištění pravidelného svozu vzorků a posílání výsledků v elektronické i papírové formě.
Odběry krve ambulantních pacientů: pondělí až pátek 6:00-11:00
Vyšetření glukózo tolerančního testu (oGTT): středa do 6:15 (trvání testu cca 2,5hod.)

Na oddělení pracuje 1 VŠ nelékař s atestacemi z vyšetřovacích metod v klinické biochemii a vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, 1 VŠ lékař s I. a II. atestací z lékařské mikrobiologie, 1 VŠ lékař s atestací z klinické biochemie, 1 VŠ lékař s atestací z hematologie a transfúzního lékařství, 6 SZP, 1 s PSS v oboru klinická biochemie, 2 s PSS v oboru hematologie a krevní transfúze, 1 s PSS v oboru vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, 1 PZP.
OKL nemocnice Semily je ode dne 29.7.2011 zdravotnickou laboratoří akreditovanou ČIA pod č.8129 dle ČSN EN ISO 15189:2007 a následně od 4.7.2014 dle ČSN EN ISO 15189:2013. Jednotlivé odbornosti se pravidelně zúčastňují kontrolních cyklů systému externí kontroly kvality (SEKK a EHK SZÚ) a získané certifikáty ji opravňují k provádění daných vyšetření.

Přístrojové vybavení laboratoří: 

biochemický a imunochemický analyzátor Architect ci8200 (Abbott), imunochemický analyzátor Architect i1000 (Abbott), koagulometr ACL ELITE PRO (IL), glukózometr Super GL (Dr.Müller), hematologický analyzátor Celltac G (Nihon Kohden), ScanGel systém (Bio-Rad), močový analyzátor LAURA (Erba-Lachema), acidobazický analyzátor Cobas b121 (Roche), automatický analyzátor ELFO Interlab Pretty, HPLC analyzátor glykovaného hemoglobinu D-10 (Bio-Rad), automatický analyzátor infekčních a autoimunitních onemocnění Chorus TRIO, aparatura ELISA (Labsystems) a western blot (Test Line), hemokultivační analyzátor Bactec 9050, Densilametr, 3x mikroskopy (Olympus), temperovací systém pro rozmrazování a ohřev transfúzních přípravků Sahara III, laboratorní informační systém OpenLIMS (Stapro), SW Sklad, zařízení reverzní osmózy (GORO), centrifugy, třepačky, lednice, mrazící boxy, sterilizátory Sterimat a Sterilab, myčka (Miele), chladící boxy, …

Seznam prováděných vyšetření:

Krev - sérum: glukóza, močovina, kreatinin, kys.močová, bilirubin celkový + konjug., cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly, ALT, AST, GMT, CK, CK-MB mass, troponin I, myoglobin, ALP, AMS, Na, K, Cl, Ca, P-anorg., Mg, Fe, vazebná kap.Fe (saturace transferinu), celk.bílk., albumin, ELFO bílk.séra, prokalcitonin, CRP, revmatoidní faktor (RF), aCCP (anti-citrulinový cyklický peptid), ASLO, transferin, ferritin, IgG, IgA, IgM, IgE, prealbumin, HBsAg, Anti-HBsAg, Anti-HBc, Anti-HBc IgM, Anti-HBe, Anti-HCV, Anti-HAV, Anti HAV IgM, HIV1/2, fT3, T3, fT4, T4, TSH, aTPO (anti-tyreoperoxidáza), aTG (anti-tyreoglobulin), beta-HCG, LH, FSH, prolaktin, progesteron, estradiol(17-beta), testosteron, kortizol, AFP, CEA, CA15-3, CA125, CA19-9, beta-2-mikroglobulin, PSA, fPSA, digoxin, foláty (kys.listová), vitamin B12 akt., 25-OH vitamin D, ethanol, CIK, IM-test (inf.mononukleóza), TPHA + RRR+ TPEs (Syfilis), ELISA a westernblot: anti-Borrelie IgG a IgM, toxo (IgG, IgM), EBV VCA (IgG, IgM), EBNA IgG, CMV (IgG, IgM), anti-Chlamydia trachomatis IgG a IgA, anti-Chlamydia pneumoniae IgG a IgA, vyš.celiakie: a-tTg IgA a IgG (protilátky proti tkáňové transglutamináze) a anti-deamidovaný gliadin IgG, protilátky proti kravskému mléku IgA a IgG,
ABR (pH, pCO2, pO2, akt.+st.HCO3, BE, BB, sat.O2) (kapilární nebo arteriální odběr)
glykovaný hemoglobin HBA1c (odběr jako KO), BNP (odběr jako KO)
Koagulace: krvácivost, Quick, APTT, fibrinogen, antitrombin III, D-dimery
Hematologie: hemoglobin, hematokrit, erytrocyty, leukocyty, diff. leuko, retikulocyty, trombocyty, hemat.indexy: MCV, MCH, MCHC, osmot.rezistence ery, sternální punkce
Transfúzní služba: krevní skupina v systému ABO, příslušnost Rh, PAT-přímý antiglobulinový test (Coombs), NAT-nepřímý antiglobulinový test (Coombs), zkoušky kompatibility krve (křížový pokus), vitální indikace, screening nepravidelných protilátek
Moč: chemické vyš. + sediment, Hamburger, nativ, proteinurie kvant., glykosurie, bilirubin, urobilinogen, pH, krev, dusitany, Na, K, Cl, Ca, P, AMS, kreatinin, močovina, kys.močová, Bence-Jones.bílk., mikroalbuminurie, osmolalita, screening drog, ACR (poměr U-albumin/U-kreatinin)
Stolice: okultní krvácení, fekální kalprotektin
Funkční zkoušky: glykemický profil, glukózo toleranční test (oGTT)-středa (bez objednávání), clearence kreatininu

Mikrobiologická laboratoř:

Bakteriologie: kultivační vyšetření klinického materiálu: výtěry (krk, nos, rány, rektum, …), moč, sputum, punktáty, kanyly, hemokultury, citlivost na antibiotika, anaerobní kultivace, H.pylori ve stolici (antigen), Clostridium difficile ve stolici (antigen a toxiny), Legionella pneumophila v moči (antigen), Streptococcus pneumoniae v moči, Chlamydia antigen – cervikální výtěr a moč, Mycoplasma hominis a ureaplasma urealyticum (+citlivost na ATB) – vaginální nebo uretrální sekret, sperma, moč
vyšetření stěrů z prostředí, kontrola účinnosti sterilizace

Parazitologie: diagnostika oxyuriózy (perianální stěr na roupy)

Zajišťujeme zasílání speciálních vyšetření na vyšší pracoviště (FN Hradec Králové, KN Liberec, Synlab, …)

 Laboratorní příručka:

 

Kontakty:

(+420) 481 661 301 - primář RNDr. Jiří Jína
(+420) 481 661 302 - vedoucí laborant Vlasta Hloušková
(+420) 481 661 304 - laboratoř

  Ordinační hodiny...

Certifikáty

1 ambul 2016 m3 hospit 2016 mlab2014 m  screening nadoru kolorekta 2017 2018 m